Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:

31. neděle v mezidobí – 4.11.2018

 

1.     Ve středu po mši svaté bude Biblická hodina.

2.     V pátek je Svátek Posvěcení Lateránské baziliky.

 

P. Jan Jucha MS


FARNÍ KALENDÁŘ

LISTOPAD
Biblické hodiny budou ve vždy středu, kromě 28. 11., místo toho bude v úterý 27.11.
1. 11. /čtvrtek/
Slavnost Všech svatých
18:00
Mše sv. v Žel. Brodě
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18:00
Po večerní mši sv. průvod na hřbitov a tam modlitba za zemřelé
11.11
16:00
Mše sv. za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti
18. 11.

Sbírka na bibli
23. – 24. 11.

Víkendovka v Bozkově
25. 11. /neděle/
11:00
Mše sv. v Žel. Brodě s žehnáním varhan otcem biskupem Janem Baxantem, po mši sv. společný oběd na faře V Žel. Brodě nebude mše sv. v 8:30, nebude mše sv. ani v Loučkách
28. 11. /středa/
18:15
Přednáška ČKA v KC Kino - Železný Brod
1. 12. /sobota/
17:00
Koncert duchovní hudby v Držkově
2. 12.  /1. adv. neděle/
18:00
1. adventní koncert v Železném Brodě
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah