Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:

5. neděle velikonoční


19.5.2019


 


1.     V pondělí v 18:00 bude v Držkově u kapličky Nejsvětější Trojice mše svatá a májová pobožnost. Odjezd od fary bude v 17:15.


2.     V pátek mše svatá bude mimořádně ráno v 8:00.


3.     Ve středu po večerní mši svaté bude Biblická hodina


4.     V pátek v 18:00 u příležitosti Noci kostelů bude v kostele sv. Jakuba koncert sboru My Gospel.


5.     Příští neděli bude sbírka pro křesťany v zemích Blízkého východu.


P. Jan Jucha MS

FARNÍ KALENDÁŘ

KVĚTEN
Biblické hodiny budou vždy ve středu po mši svaté – 1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5.
Ve čtvrtek už budou mše sv. v Žel. Brodě v 18:00 hodin.

1. 5.
10:00
Pouť ke sv. Josefu na Krásné
Mši sv. slouží P. Radek Vašinek
1. májová pobožnost, po ní biblická hodina
6. 5.
18:00
Májová pobožnost u Peškových
12. 5.
8:30
Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského života
13. 5.
18:00
Májová pobožnost v Huti
17. 5.
17:30
18:15
Mše sv. v Žel. Brodě
Přednáška ČKA v KC Kino
18. 5.
11:00
Pouť Na Poušti
20. 5.
18:00
Májová pobožnost v Držkově
27. 5.
18:00
Májová pobožnost na Návarově
30. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah