Aktuální zprávy - Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod

Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Přejít na obsah

Farní ohlášení:
6. neděle v mezidobí


17.2.2019


 


1.     V úterý po mši svaté bude Biblická hodina.


2.     Ve středu a ve čtvrtek mše svatá bude ráno v 8:00.


3.     Příští neděli sbírka bude na „Svatopetrský haléř“


 


P. Jan Jucha MS 
Nové galerie
Pouť na Poušti 2018
Vánoční hra na farní zahradě
FARNÍ KALENDÁŘ

ÚNOR
Biblické hodiny budou vždy ve středu, kromě středy 27. 2. Místo toho bude biblická hodina v úterý 26. 2.
Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře.
Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře.

2. 2. /sobota/ Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
9:00
10:00
Mše sv. na faře
Příprava na biřmování
3. 2. /neděle/

Svatoblažejské požehnání před závěrečným požehnáním mše svaté
10. 2. neděle/

Udělování svátosti pomazání nemocných při mši svaté
24. 2. /neděle/

Sbírka "Svatopetrský haléř"
27. 2. /středa/
18:15
Přednáška ČKA  - Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc. – „Můžeme mít radost z matematiky?“ - v aule SUPŠ sklářské
2. 3. /sobota/
17:00
Farní ples na faře v Železném Brodě
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

Logout
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 603 555 570
email: farabrod@volny.cz
© Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Římskokatolická Farnost děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
Návrat na obsah